Ceník

PÁLENÍ PÁLENKY Z VLASTNÍHO KVASU

(1 litr 100% alkoholu)

Základní cena za vypálení 127,00 Kč
DPH 21% 26,67 Kč
Spotřební daň 143,00 Kč
Celkem 1 litr 100% alkoholu 296,67 Kč
Zaokrouhleno 296,00 Kč

Cena je kalkulována na 1 litr 100% laa (Alkoholu)

cena 1litr 50% pálenky: 148 Kč

Cenu za jiná procenta alkoholu spočítáte tak, že vynásobíte požadovaným procentem částku 2,96 a výsledek zaokrouhlíte na celé koruny. Tím zítkáte cenu za 1 litr Vámi požadovaného procenta alkoholu.

Příklad:
Požaduji 20 litrů 60ti procentního alkoholu.
Výpočet : 60 x 2,96 = 177,60
zaokrouhleno ........... 178,00 kč za 1 litr
-----------------------------------------------
Požaduji 20 litrů -> 20 x 178 = 3560 Kč.

KOMPLETNÍ VÝROBA PÁLENKY V PÁLENICI

Drcení, kvašení, pálení 149,00 Kč
DPH 21% 31,29 Kč
Spotřební daň 143,00 Kč
Celkem 1 litr 100% alkoholu 323,29 Kč
Zaokrouhleno 323,00 Kč 
cena 1 litr 50% pálenky: 162 Kč
 

MOŠTOVÁNÍ OVOCE

Drcení+moštování / 1 kg 4,1322 Kč
DPH 21%  0,8678 Kč
Celkem 5,00 Kč

STAŘENÍ ULTRAZVUKEM

Cena / 1 litr 4,1322 Kč
DPH 21%  0,8678 Kč
Celkem 5,00 Kč

JSME PLÁTCI SPOTŘEBNÍ DANĚ A DPH !

VŠECHNY CENY JSOU SMLUVNÍ.
výše spotřební daně a DPH je stanovena ke dni předání zboží zákazníkovi.

* - cena je uvedena bez ředění Mšec, leden 2010